Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 28.02.2010
LNU

Prosessen mot SOS Rasisme fra LNUSOS Rasisme vil gå til rettssak

LNU er ansvarlig for å dele ut Frifondmidler til norske barne- og ungdomsorganisasjoner, det er en jobb som de gjør dårlig.

Les også - Politianmeld oss!

LNU har nekta SOS Rasisme Frifondmidler for 2009, dette utgjør 4.6 millioner kroner. 95% av dette skulle sentralleddet i organisasjonen ha sendt videre til lokallaga i SOS Rasisme.

Våre lokallag har siden år 2000 fått Frifondmidler.

For våre lokallag er Frifond en viktig del av finansieringen av den omfattende virksomheten de driver mot rasisme og nazisme over hele Norge. At LNU nekter å dele ut Frifondmidlene gjør at våre lokallag kan gjøre mindre nyttig og viktig arbeid.

Hvorfor vil ikke LNU utbetale Frifondstøtten til SOS Rasisme?

20. august kom LNU på kontrollbesøk til SOS Rasisme, dette besøket resulterte i et brev datert 25.09.09.

Brevet datert 25.09.09 fra LNU inneholdt en rekke anklager mot SOS Rasisme, mange av disse anklagene hadde ingen relevans i forhold til Frifond og SOS Rasisme. LNU har rett til å føre kontroll med Frifondmidlene, men det er ikke slik at LNU har noen altomfattende tilsynsrett med norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Dette brevet ble besvart fra vår side 23.10.09. I dette brevet tilbakeviser vi grundig alle anklager og viser at vår praksis er i samsvar med retningslinjene som er laga for ordningen og at alle våre rutiner er innenfor anbefalingene fra LNU om Frifond.

Vårt svar var på tross av dette ikke godt nok for LNU, de sendte oss et nytt brev datert 02.12.09.

I dette brevet skriver LNU at de ikke aksepterer noen av de forklaringene og dokumentasjonen som vi sendte i brevet datert 23.10.09.
Men, de skiller ut det som de omtaler på denne måten:
“…prioritering av de viktigste forholdene i Frifondforvaltningen til SOS Rasisme i 2008…”
Disse forholda var som følger:

  1. At SOS Rasisme ikke hadde utbetalt 95 % av Frifondmidlene til sine lokallag dette året. Dette er helt feil, SOS Rasisme har på tre måter dokumentert at dette har skjedd:
  2. At SOS Rasisme hadde levert grunnlagstall til LNU som ikke var korrekte. Dette er helt feil og vi har dokumentert dette i brevet datert 09.12.09.
    LNU har alltid bedt om de samme tallene som Fordelingsutvalget bruker, de har derfor bedt oss om å sende inn denne særattestasjonen. Denne særattestasjonen er fra 2006, Frifondstøtten har alltid blitt utbetalt med bakgrunn i to år gamle tall. LNU har alltid utbetalt støtten til organisasjoner med bakgrunn i disse tallene.

På tross av dette sendte LNU oss et brev datert 19.12.09, der de trakk tilbake tilsagnet for Frifondstøtte for 2009.

Dette har sjølsagt satt våre lokallag, som beskrevet i første avsnitt i en vanskelig situasjon, vi henviser i den sammenheng til et nyhetsbrev som har gått ut til alle medlemmer i Trøndelag – se side 3.

For å undersøke muligheten for å løse opp i denne floken og for å se om det var mulig å komme igjennom med saklig informasjon ble det avtalt et møte, dette ble avholdt i Haugesund 20.01.10.

I etterkant av møtet fikk vi et nytt brev fra LNU, vi besvarte dette brevet 10.02.10.

Vi har også sendt saken videre til LNUs klageutvalg – vår redegjørelse til dem finnes i brev datert 10.02.10.

Egen temaside: Angrep på oss – våre svar

SOS Rasisme har fått anledning til å komme i klageutvalget mandag 1. mars, vi har fått innvilga 15 minutter med klageutvalget fra 07.45 til 08.00.

Vil gå til rettsak mot LNU

Hvis klageutvalget ikke endrer avgjørelsen og gir oss Frifondstøtten for 2009 slik at vi kan bringe denne videre til våre lokallag så vil vi gå til rettssak mot LNU. LNU har helt uten noe form for saklig grunnlag fratatt våre lokallag Frifondstøtte, dette er sjølsagt helt uakseptabelt for SOS Rasisme.

Hele denne prosessen er som henta ut fra en roman av Kafka, uansett hvor mye saklig dokumentasjon vi bringer frem så klarer vi ikke å trenge igjennom hos LNU.

Hele prosessen viser at LNU ikke på noen måte er i stand til å dele ut en så stor pott penger til mange organisasjoner på en ryddig og nøytral måte.

Oppdatering 01.03.2010 kl 12.30

Vi fikk nei i ankeutvalget, mandag 1. mars. De fant ikke grunn til å oppheve det som administrasjonen hadde bestemt om vår Frifondstøtte for 2009.

Det var altså ikke nok for klageutvalget. Dette klageutvalget er ikke uavhengig av LNU. To av fire som satt i utvalget sitter også i styret i LNU,de andre har også sin bakgrunn i LNU. Utvalg med en sånn sammensetning går ekstremt sjelden i mot administrasjonen.

Det er sjølsagt dumt. Selv om vi ikke hadde store forventninger til klageutvalget hadde vi håpet til det siste å unngå en lengre prosess med rettsak og søksmål.

De som først og fremst rammes av dette er våre lokallag. Dette betyr at det blir vanskeligere å gjennomføre lokalt antirasistisk arbeid.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490