Gå til meny

SOS Rasisme i samarbeid med Støttekomite for øst- kurdiske flyktningsleir i Jordan og Irak inviterer til punktmarkering foran Stortinget, 4.april fra kl 1600 til kl 1800.
Dette er i forbindelse med at kommunalminister Erna Solberg ikke ønsker å slippe inn kurdiske flyktninger fra Iran som befinner seg i grenselandet mellom Irak og Jordan.

MØT OPP foran stortinget mandag den 4. april kl. 16-18!

Det siste året har flere hundre kurdere rømt fra de inhumane forholdene i flyktningsleiren Al- Tash i Irak. Målet var å komme inn i Jordan, og dermed komme under FN's beskyttelse. Kun to kilometer fra grensen ble de nektet inngang til Jordan. De befinner seg nå i ørkenen på grensen mellom Irak og Jordan, i en leir som heter Al- Karam, i et område som FN kaller for "Ingenmannsland".

Før jul ble 400 av disse hentet inn til Sverige og Irland som kvoteflyktninger etter forespørsel av FN. Grunnen var den vanskelige humanitære situasjonen flyktningene var i.
Nå er det 670 kurdere igjen i Al- Karam. 40% av disse har nære slektninger i Norge.

Al-Tash er en flyktningsleir som ble opprettet av Saddam Hussein for å løse et internt problem med kurderne. Leiren var bare et oppbevaringssted, og ikke et sted for å finne en løsning for dem. Mange av flyktningene har sittet i denne leiren i 25 år, som idag er preget av lovløshet og kaos. Både FN og det lokale politiet har trukket seg ut av leiren og situasjonen for de over 2000 kurderne som er igjen i Al- Tash er både inhuman og farlig. Her må de leve uten mat, varme og sikkerhet. Det er blitt rapportert om flere bortføringer og drap på leiren. FN har sterkt oppfordret det internasjonale samfunnet til å hjelpe dette området før det skjer en humanitær katastrofe.

Selv på bakgrunn av denne informasjonen vil ikke kommunalminister Erna Solberg slippe flyktningene i "Ingenmannsland" inn i Norge. Hun begrunner dette med at hun er redd for "smitteeffekten", dvs. at flere vil dra fra Al- Tash til grenseområdet for å kunne få asyl. Hun er i tillegg usikker på om de vil klare å integrere seg siden mange av flyktningene har lav utdannelse, store familier, og er preget av mange år i flyktningleir.
-Kommunenes erfaringer fra tidligere mottak av flyktninger fra leiren er ikke oppløftende, sier Solberg.

Norges ansvar for å hjelpe flyktninger kan ikke basere seg på hvem som raskest lar seg integrere, men ut fra hvem som trenger det mest.

Vi ber Erna Solberg gi disse flyktningene en rettferdig behandling og vurdere dem ut fra deres rettigheter som mennesker og ikke som arbeidskraft.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490