Gå til meny

- Ja, svarte Solberg på spørsmål om det var lovlig å frata 2000 MUF-ere grunnleggende menneskerettigheter. Ellers var det mest interessante hittil under høringen de mange selvmotsigelsene fra Hanssen og Solberg.

Det mest interessante hittil under høringen er de mange selvmotsigelsene fra Bjarne Håkon Hanssen og Erna Solberg. Hanssen slo fast at han aldri har bestridt at MUF-erne kan få opphold etter utlendingslovens §8, om sterke mennesklige hensyn. Likevel har han varslet at de 182 vil miste sin nåværende oppholdstillatelse.

Solberg på sin side poengterte at hun og andre politikere ikke kan gripe inn mot UDI hvis de innvilger opphold med grunnlag i gjeldende lov. Dette rimer mildt sagt dårlig med den heksejakten hun nå leder mot UDI.

- Det er tydelig at menneskeskjebnene bak denne høringen betyr lite for Solberg. Da noen av de 182 kurderne høringen omhandler ba om svar på noen av sine spørsmål i en pause, var svaret: - Er dere presse? (...) Dette er ikke noe diskusjonsforum for dere.

Les om hvordan Erna brøt loven

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490