Gå til meny

Rasisme har ikke alltid eksistert.

Rasisme er et relativt nytt fenomen, og ble første gang systematisk framsatt under framveksten av kolonialismen på 1700-tallet.

Raseteori

Forskere og myndigheter over hele Europa drev fram en aktiv kampanje for å få folk til å tro at det fantes forskjellige menneskeraser og at den hvite «rasen» var mer utviklet og hadde høyere verdi enn andre «raser». Grunnlaget for raseteorien var et «behov» for å plyndre andre deler av verden. Vesten brukte raseteori for å fortelle folk at den vestlige verden hadde en gudegitt godkjenning til å okkupere andre land og folk. Raseteori skulle bli den eneste aksepterte intellektuelle linjen i Europa.

Norge også

Norge støttet også opp om denne råtne «vitenskapen», og resultatet ble sterk undertrykking både av de nasjonale minoritetene samer, kvener og romanifolk, så vel som en uttrykt støtte og hjelp til de store europeiske kolonimaktene.

Nazismens framvekst

Nazismens framvekst i Europa må ses i sammenheng med denne europeiske tradisjonen. Tysklands konsentrasjonsleire og ekstreme etniske rensing var ikke isolerte tilfeller; de andre europeiske kolonimaktene hadde drevet slik krigføring mot afrikanere, asiater, amerikansk og australsk urbefolkning i lang tid allerede. Hitler var faktisk inspirert nettopp av de store europeiske kolonimaktene, og bruktesamme midler for å gi Tyskland «en rettmessig plass i Europa».

Men rasismen var ikke død

Fremdeles er rasismen oppegående, den er faktisk så tradisjonell at mange feilaktig tror at den alltid har eksistert. Fremdeles er det folk som setter sammenheng mellom hudfarge og oppførsel. Fremdeles brukes kulturforklaringer som om kultur var medfødt. Fremdeles finnes det mennesker som ser på enkelte folkegrupper som mindreverdige. Fremdeles finnes uvitenhet. En snakker for eksempel om «afrikansk oppførsel» som noe alle afrikanere har, men ikke «europeisk væremåte» som noe alle europeere har, og ignorerer at Afrika er et kontinent som er langt større enn Europa, med tilsvarende større forskjeller.

Rasisme handler om å tillegge folk spesielle egenskaper ut fra en lett synlig gruppetilhørighet, enten den er basert på hudfarge, religion eller andre forhold.

Bekjemp rasismen!

Fremdeles nektes tidligere undertrykte kolonier å fungere økonomisk og sosialt. Fremdeles er vestens ledere mer opptatt av å innkassere renter og avdrag enn å bistå landene vesten har pint, plyndret og undertrykt gjennom mange hundre år. Vesten har blod på hendene og rasisme i hodet.

Ta et aktivt standpunkt mot rasisme. Reager på rasisme du opplever rundt deg. Å ikke reagere er i praksis å støtte rasismen.

Rasisme er skapt av mennesker og kan knuses av mennesker. Bekjemp rasismen!


Bli med i SOS Rasisme

Når du har sendt inn skjemaet, sender vi deg en e-post med informasjon om betaling av kontingenten.

Vi gjør oppmerksom på at SOS Rasisme ikke kan ha medlemmer med postadresse utenfor Norge.

Priser:

Enkeltpersoner under 26 år: 50 kr pr år
Enkeltpersoner over 26 år: 75 kr pr år
Familiemedlemsskap: Kr 50 pr familiemedlem pr år

Type medlemsskap

enkeltperson
familie

Personalia, hovedmedlem:

Fornavn:

Etternavn:

Fødselsår:

Adresse:

Postnummer/ -sted:

Fylke:

Tlf (privat):

Mobiltelefon:

E-post:

Hjemmeside:

Jeg vil være aktiv:

Personalia, familiemedlemmer:

Navn:
Fødselsår:

Navn:
Fødselsår:

Navn:
Fødselsår:

Navn:
Fødselsår:

Navn:
Fødselsår:

Beskjed til SOS Rasisme:

La dette feltet stå tomt:

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490